พฤหัสบดีที่ 6 พ.ค. 2021
หลักสูตร Problem Solving and Decision Making

หลักสูตร Problem Solving and Decision Making

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมProblem Solving and Decision Making

วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)

ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน

ที่ใคร ๆ ต้องถามถึงทั้งวงการมากกว่า 25 ปี

29 พฤษภาคม 2563

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

                           *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

           บ่อยครั้งที่พบว่า การแก้ปัญหา และ การตัดสินใจเป็นเรื่องที่สร้างความยากลำบากให้เราได้ไม่น้อย ทั้งในการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงาน และ การทำธุรกิจ แต่การตัดสินใจในแต่ละครั้งมีความหมายต่อชีวิต และ ผลงานอย่างมาก การตัดสินใจจะต้องรวดเร็ว และ มีความถูกต้องสูง ในทางตรงข้ามหากการตัดสินใจไร้ระบบ และ ล่าช้า ย่อมทำให้โอกาสแห่งความสำเร็จลดลงได้ ดังนั้น การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีชั้นเชิง จึงเป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาและปฏิบัติอย่างถูกต้อง

          หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีชั้นเชิง เป็นระบบ ภายในเวลาที่รวดเร็ว รวมทั้งจะได้ทำกิจกรรมด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีชั้นเชิง เพื่อสร้างความสำเร็จให้องค์กร

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

1. แนวคิดเรื่องปัญหา และ การตัดสินใจ

2. ตัวอย่าง ปัญหาและการตัดสินใจในโลกธุรกิจและชีวิตประจำวัน

3. ขั้นตอนการแก้ปัญหา และ การตัดสินใจ ภายในเวลาที่เหมาะสม

4. การวิเคราะห์ และ การระบุปัญหาอย่างเป็นระบบ

5. กิจกรรม Workshop: การวิเคราะห์ปัญหา- ปัญหาและปัญหาที่ไม่ใช่ปัญหา

6. เทคนิคและไหวพริบการแก้ปัญหา

7. รูปแบบวิธีในการแก้ปัญหาและ ตัดสินใจ

    • การระดมสมอง และ ทีม

    • เทคนิคปัญหาและสาเหตุ

8.กิจกรรม Workshop: ปัญหาขององค์กร กับการแก้ไข

9.สรุปคำถามและคำตอบ

 


ข้อมูลอื่นๆรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

"บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด"

โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702

เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com

อีเมล์ : dsmarttraining@gmail.com

เฟสบุ๊คแฟนเพจ : www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนาBy DSmart Trainingตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 29 พ.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ / บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณป๊อบ
  • เบอร์มือถือ: 086 336-2702
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: dsmarttraining@gmail.com
  • เว็บไซต์: https://www.dsmarttraining.com/
  • Line Id: -

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ