พฤหัสบดีที่ 6 พ.ค. 2021
อบรม หลักสูตร การจัดตั้งนิติบุคคล บ้านจัดสรร/อาคารชุด

อบรม หลักสูตร การจัดตั้งนิติบุคคล บ้านจัดสรร/อาคารชุด

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหัวข้ออบรม

• การกำหนดอัตราเงินกองกลางกับข้อกำหนดกฎหมาย

• การคำนวณจำนวนเงินกองทุน

• นักพัฒนาที่ดินกับสถานะในการทำสัญญาเก็บเงินกองทุนนิติบุคคล

• การออกเอกสารรับเงินและการเก็บรักษาเงินกองกลาง

• การบริหารกองทุน

• กองทุนมีกี่ประเภท

• การกำหนดอัตราส่วนกลาง / อัตราส่วนกรรมสิทธิ์

• การตั้งกองทุนนิติบุคคล / การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านจัดสรร

• การจัดทำงบประมาณในการบริหาร

• การกำหนดอัตราส่วนกลาง การกำกับและเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

• ข้อกฎหมายกับการโอนทรัพย์สินเป็นส่วนกลาง

• ทรัพย์สินใดบ้างที่ควรโอนเป็นทรัพย์ส่วนกลาง ประโยชน์ของการโอนทรัพย์เป็นส่วนกลาง

• การดูแลรักษาสภาพทรัพย์ก่อนการโอน

• สาธารณูปโภค-การบริหารสาธารณะกับการโอนทรัพย์เป็นส่วนกลาง

• ระเบียบข้อกฎหมายด้านงานบริหารงานนิติบุคคล ที่นักพัฒนาที่ดินควรรู้

• พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค มาตรฐานต่าง ๆ

• การบริหารจัดการ

• บ้านกับการค้ำประกันโครงสร้าง และการค้ำประกันส่วนประกอบ

• การบริหารงานนิติบุคคลกับการบริหารหลังการขาย

• ระบบสาธารณูปโภค

• นิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้อง ข้อปฏิบัติในการพักอาศัย สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

• บทกำหนดโทษการต่อเติม ตกแต่ง การใช้ประโยชน์ต่าง ๆ

• ปัญหาและอุปสรรค กรณีศึกษาการจัดตั้งนิติบุคคลและแนวทางแก้ไขข้อมูลอื่นๆค่าลงทะเบียน

ท่าน 12,000 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%)

• นิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%

• ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ลงทะเบียน : https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=20

ติดต่อสอบถาม โทร : 02.295.2294 Line : @trebs1ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 14 ธ.ค. 2018 - เสาร์ที่ 15 ธ.ค. 2018 08:30 - 17:00 น. โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-1811-0069
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบุคคลทั่วไป
 • จำนวนผู้เข้าชม: 493
 • หมวดหมู่: การศึกษา / หัวข้ออบรมอื่นๆ
 • คำค้นหา: การจัดตั้งนิติบุคคล, นิติบุคคล, พรบ. อาคารชุด, นิติบุคคลอาคารชุด, พรบ. จัดสรรที่ดิน, การโอนสาธารณูปโภค, กฎหมายนิติบุคคล, จดทะเบียนอาคารชุด, ขั้นตอนการจดทะเบียนอาคารชุด, ปัญหานิติบุคคลอาคารชุด, ปัญหาบ้านจัดสรร, กฎหมายบ้านจัดสรร, อบรม

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กัญญาวีร์ ศรีลาชัย
 • เบอร์มือถือ: -
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 022952294
 • อีเมลล์: push_push0109@hotmail.com
 • เว็บไซต์: https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=20
 • Line Id: @trebs1

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha