พฤหัสบดีที่ 6 พ.ค. 2021
หลักสูตร Sales Co….เชิงรุก (อบรม 17 ส.ค. 63)

หลักสูตร Sales Co….เชิงรุก (อบรม 17 ส.ค. 63)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมSales Co….เชิงรุก
Sales Coordinator / Sales Support / Sales Administration 

วิทยากร: ดร.พท.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด 
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ) 
ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน 
ที่ใคร ๆ ต้องถามถึงทั้งวงการมากกว่า 25 ปี 

 

17 สิงหาคม 2563
09.00 – 16.00 น. 
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร) 
                                                             *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

                                                                   

หลักการและเหตุผล
            การสื่อสารประสานงานถือเป็นสิ่งสำคัญซึ่งผู้ Sales Coordinator โดยส่วนใหญ่มักจะขาดทักษะด้านการสื่อสารประสานงานจนทำให้งานเกิดข้อผิดพลาดและส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อองค์กร ดังนั้น พนักงานในองค์กรไม่ว่าจะเป็น Sales Coordinator , Sales Support , Sales Administration หรือผู้ที่จะต้องประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ จึงต้องเป็นผู้ที่เรียนรู้ถึงหัวใจสำคัญของการสื่อสารประสานงาน การเรียนรู้พฤติกรรมของบุคคลที่เราต้องประสานงานด้วย ต้องมองเห็นถึงข้อผิดพลาดและป้องกันไม่ให้ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น  
         หลักสูตรนี้ จึงได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้นักประสานงานขาย , Sales Support , Sales Administration ได้รู้หลักการสื่อสารประสานงานอย่างถูกต้อง เรียนรู้พฤติกรรมของคนแต่ละประเภทที่เราจำเป็นต้องสื่อสารประสานงาน ร่วมถึง การลดข้อผิดพลาดการทำงานและเข้าใจถึงหัวใจหลักของการประสานงานขายอย่างแท้จริง ตลอดจนแนวทางการป้องกันและแก้ไขไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นอีก เมื่อจบหลักสูตรแล้วผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้จนเกิดประสูงสุดให้แก่องค์กร 

 

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงพลังของการสื่อสารประสานงานในการเป็น Sales Co….เชิงรุก

     2. เพื่อให้ผู้เข้าบอบรมเข้าใจถึงพฤติกรรมของบุคคลแต่ละประเภทที่เราต้องสื่อสารประสานงานด้วย

     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมองเห็นข้อผิดพลาดในการทำงานและสามารถป้องกันแก้ไขได้ด้วยตนเอง

     4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะต่างๆ ที่เป็นหัวใจสำคัญของการทำงานในหน่วยงาน Sales Support และ Sales Administration

     5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเล็งเห็นถึงปัญหาในการประสานงาน และรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหา รวมถึงการป้องกันปัญหา


หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1. สรรค์สร้างการสื่อสารประสานงานให้ทรงพลัง 

     1. บทบาทและหน้าที่ของ Sales Support และ Sales Administration กับการสื่อสารประสานงาน

         - การทำหน้าที่เป็นผู้ที่ต้องสื่อสารประสานกับฝ่ายงานต่างๆ

         - การทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน และ ฟันเฟืองของฝ่ายขาย

         - การทำหน้าที่เป็นพนักงานขาย กรณีพนักงานขายไม่อยู่

      2. หัวใจสำคัญในการเป็น Sales Coordinatorที่ดี....สื่อสารอย่างเข้าใจ (ต้องคุย ต้องถาม ทุกเรื่องที่จำเป็น)

     3. สื่อสารประสานงานขายอย่างไรให้ทุกฝ่ายเข้าใจและร่วมมือ

        - องค์ประกอบสำคัญในการสื่อสารประสานงาน

        - สร้างทัศนคติที่ดีในการสื่อสารประสานงาน

        - แนวทางการสื่อสารประสานงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์

     4. กิจกรรม Workshop ปลุกพลังแห่งการสื่อสารประสานเพื่อเป็น Sales Coordinator มืออาชีพ

     5. สไตล์คน 4 ประเภทที่จำเป็นต้องรู้ !!! ในการสื่อสารประสานงาน

     6. การวิเคราะห์และเข้าใจสไตล์คนแต่ละประเภทเพื่อปรับการสื่อสารประสานงานให้ดีขึ้น

     7. กิจกรรม Workshop : ฝึกวิเคราะห์สไตล์คน 4 ประเภทที่เราต้องประสานงานด้วย

Module 2 บริหารงานให้สัมฤทธิ์ผล....ด้วยการสื่อสารประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 

     8. วิธีการสื่อสารการประสานงานกับฝ่ายงานต่าง ๆ ไม่มีให้เกิดข้อผิดพลาด

         - การประสานงานกับพนักงานขาย

         - การประสานงานกับลูกค้า

         - การประสานงานกับฝ่ายจัดส่ง และ คลังสินค้า

         - การประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ เช่น บัญชี

     9. ตัวอย่าง ข้อผิดพลาดจากการสื่อสารในงาน Sales Coordinator

    10. กิจกรรม Role Play การสื่อสารประสานงานให้ได้งาน...ดั่งที่หวัง

    11. การบริหารงานให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดจากการประสานงานขาย

          - การรับ และคีย์ออเดอร์ (เมื่อมีการสั่งซื้อ)

          - การเช็คสต็อคสินค้า

          - การจัดเตรียมและดูแลงานเอกสารต่างๆ

     12. การแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ ทั้งกับลูกค้า และ พนักงานในองค์กร

          - แก้ปัญหา เรื่อง สินค้า

          - แก้ปัญหา เรื่อง การจัดส่ง

          - แก้ปัญหา เรื่อง เอกสาร

      13. กิจกรรม: การแก้ปัญหา อย่างมีทักษะและลูกล่อลูกชน

      14. Action Plan : Sales Co… เชิงรุก

      15. สรุปและตอบคำถาม

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด


#สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th/
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 จันทร์ที่ 17 ส.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ดร.พท.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณมีนา
  • เบอร์มือถือ: 086 318-3151
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 026154499
  • อีเมลล์: hipotraining@gmail.com
  • เว็บไซต์: http://www.hipotraining.co.th
  • Line Id: @761mvknp

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha