ศุกร์ที่ 20 พ.ค. 2022
หลักสูตร เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในงานบริการ

หลักสูตร เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในงานบริการ

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมเทคนิคการลดข้อผิดพลาดในงานบริการ

วิทยากร: ดร.พท.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)

และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group

รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

9 กรกฏาคม 2563

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

                                                                       *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล:

           ปัจจุบันงานบริการเป็นงานที่มีความสำคัญกับทุกองค์กร เป็นเรื่องยากที่พนักงานบริการจะประสบความสำเร็จในอาชีพงานบริการได้ทุกคน คุณสมบัติที่พนักงานบริการทุกคนควรมี นอกจากการบริการที่ประทับใจนักบริการต้องคำนึงถึงข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นและเทคนิควิธีการที่จะลดข้อผิดพลาดในงานบริการ หากนักบริการสามารถทำได้ครบทุกจุด ก็จะสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้จนไม่รู้ลืม

          หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานทุกฝ่ายงาน ได้เรียนรู้เทคนิคการบริการให้ประทับใจลูกค้า และเทคนิคการลดความผิดพลาดในงานบริการ รวมทั้งการพัฒนาตนเองให้ทำงานได้อย่างถูกใจนาย และ โดนใจลูกค้า จนสามารถพัฒนาจุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็งของตน รวมทั้งเคล็ดลับอื่นๆ ที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง

วัตถุประสงค์:

     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิด และ หลักการในการลดข้อผิดพลาดในงานบริการ

     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจและตระหนักถึงสำคัญของการบริการและสามารถสร้างบริการที่เป็นเลิศได้

     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามาถนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาตนเองและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

Module 1: ความสำคัญของงานบริการ

     1. หัวใจสำคัญของการเป็นนักบริการที่ดี

         - สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

         - สร้างการสื่อสารประสานงานให้ทรงพลัง

         - สร้างกระบวนการทำงานไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด

     2. เตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมความพร้อม...สร้างบริการชั้นเยี่ยม

     3. วิเคราะห์ลูกค้า...ค้นหาความต้องการที่แท้จริงเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการบริการ

     4. กิจกรรม Workshop ค้นหาความต้องการลูกค้าเพื่อตอบสนองให้ตรงใจ

     5. ขั้นตอนการบริการมัดใจลูกค้าให้อยู่หมัด...!!!

         - รักแรกพบ...ด้วยการสร้างความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรก

         - การตั้งคำถาม...เพื่อหาความต้องการลูกค้าอย่างตรงจุด

         - การจับประเด็นการฟัง...อย่างเข้าอกเข้าใจ

         - ลงมือทำ...ด้วยหัวใจบริการ (Service Mind)

         - ทบทวน สรุป พร้อมกล่าว “คำขอบคุณ”

     6. กิจกรรม Role Play บริการให้โดนใจลูกค้า

     7. สร้างบุคลิกภาพเสริมบริการให้มีเสน่ห์

         - จุดสำคัญ คน ลูกค้า การสื่อสาร กระบวนการ

         - ประเด็นสำคัญ

Module 2: การบริการเพื่อความสำเร็จ...

     8. ข้อผิดพลาดที่นักบริการมักประสบ

         - ปัญหาจากการสื่อสาร

         - ปัญหาจากการไม่วางแผน

     9. ตัวอย่าง ข้อผิดพลาดในงานบริการ

     10. เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในงานบริการด้วยความคิดเชิงรุก

         - การวางแผนด้วยหลัก P D C A

         - การสื่อสารอย่างสมบูรณ์ด้วยองค์ประกอบ 5 ประการ

         - การจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างเป็นระบบ

         - จุดวิกฤต

     11. กิจกรรม Workshop เทคนิคการลดข้อผิดพลาดอย่างได้ผลในงานบริการ

     12. สูตร 3 A แห่งความสำเร็จในงานบริการไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด

     13. เทคนิคการป้องกันข้อผิดพลาดไม่ให้เกิดซ้ำอีก !!!

     14. สรุป คำถามและคำตอบ


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 9 ก.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์/บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณมีนา
  • เบอร์มือถือ: 086 336-2702
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: dsmarttraining@gmail.com
  • เว็บไซต์: https://www.dsmarttraining.com/
  • Line Id: -

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ