ศุกร์ที่ 20 พ.ค. 2022
หลักสูตร FIRST STEP SUPERVISOR

หลักสูตร FIRST STEP SUPERVISOR

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมFIRST STEP SUPERVISOR!!!

“รวบรวมสุดยอดเทคนิคการบริหารลูกน้อง...ที่หัวหน้ามือใหม่ต้องการ”

วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)

ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน

ที่ใคร ๆ ต้องถามถึงทั้งวงการมากกว่า 25 ปี

28 พฤษภาคม 2563

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

      ท่านทราบหรือไม่ว่าปัญหาส่วนใหญ่ของหัวหน้ามือใหม่ป้ายแดงที่ได้เลื่อนขั้นจากพนักงานที่ทำงานดี มีความสามารถจนเข้าตาผู้บริหารนั้น คืออะไร… ทำไมพวกเขาผู้ซึ่งเคยเป็นดาวเด่นในฐานะพนักงาน แต่กลับตกม้าตายเมื่อต้องมารับบทบาทหัวหน้ามือใหม่ สาเหตุส่วนหนึ่งเพราะหัวหน้างานโดยส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ยังตั้งรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ทัน อีกทั้งขาดทักษะและประสบการณ์ในการบริหารลูกน้องให้อยู่ในปกครองไม่ได้ หรือแม้แต่ลูกน้องที่ดีและเก่งอยู่แล้ว หัวหน้ามือใหม่ป้ายแดงก็ไม่สามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ของลูกน้องออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

      หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้บริหารหรือหัวหน้างานมือใหม่ ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ รู้จักการปรับตัว และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของการเป็นหัวหน้าที่ลูกน้องรัก และองค์กรภูมิใจ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างาน

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การเตรียมตัวและเตรีมพร้อมรับบทบาทหน้าที่ใหม่

3. เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นเรื่องการบริหารลูกน้องให้ได้ใจและได้งาน

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะและความสามารถในการบริหารพนักงาน สร้างคนเก่งและคนดี ผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

1. เรียนรู้บทบาทใหม่ในฐานะหัวหน้างาน

       - ต่อองค์กร

       - ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

       - ต่อเพื่อนร่วมงาน

2. ทักษะจำเป็นในบริหารงานในฐานะหัวหน้า

3. การปรับตัว...เตรียมตัว...เตรียมพร้อม

       - ทำอย่างไรให้หัวหน้า..ลูกน้อง..เพื่อนร่วมงานยอมรับในฐานะหัวหน้ามือใหม่

4. ปัญหาที่พบบ่อยสำหรับหัวหน้ามือใหม่ (พร้อมแนวทางแก้ปัญหา)

5. เทคนิคการเข้าใจลูกน้องและการผูกมิตร

       - ทำไมต้องเข้าใจลูกน้อง

       - เรียนรู้ Style ลูกน้อง

       - วิธีการเข้าถึง...เข้าใจลูกน้องต้องทำอย่างไร

       - สิ่งที่หัวหน้าควรเข้าใจลูกน้องมีกี่ประการ

       - จิตวิทยาการผูกใจลูกน้อง

6. Workshop : ลูกน้องวุ่นวาย กับ เจ้านายเย็นชา

7. เทคนิคการวางแผนงาน

8. เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และการสอนงาน

9. การติดตามช่วยเหลือและการให้คำแนะนำ

10. การจูงใจและการชมเชย

       - ค้นหาและการสร้างแรงจูงใจเพื่อเป็นแรงผลักดันในการสร้างผลงาน

       - ตัวอย่างการสร้างแรงจูงใจ และ การกล่าวชมเชย

 11. หลักการและวิธีการประเมินผลงานที่ดี

       - ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินผลงาน

12. การกล่าวตักเตือนและการลงโทษ

       - ตัวอย่างและขั้นตอนการกล่าวตักเตือนและบทลงโทษ

13 สรุปคำถามและคำตอบที่หัวหน้างานต้องการเรียนรู้


ข้อมูลอื่นๆรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

"บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด"

โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702

เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com

อีเมล์ : dsmarttraining@gmail.com

เฟสบุ๊คแฟนเพจ : www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนาBy DSmart Trainingตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 28 พ.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ / บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณป๊อบ
  • เบอร์มือถือ: 086 336-2702
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: dsmarttraining@gmail.com
  • เว็บไซต์: https://www.dsmarttraining.com/
  • Line Id: -

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ

Online Training : เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ...

Online Training : เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ...

ศ ที่ 11 มี.ค. 22
Online
บริษัท เคเอ็นซี เทรน...
Online Training : 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและเทคนิคก...

Online Training : 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและเทคนิคก...

พ ที่ 23 ก.พ. 22
Online
บริษัท เคเอ็นซี เทรน...
สัมมนา Online : 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ (10 Too...

สัมมนา Online : 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ (10 Too...

ศ ที่ 15 ม.ค. 21
Online
บริษัท เคเอ็นซี เทรน...
หลักสูตร Planning & Organizing

หลักสูตร Planning & Organizing

จ ที่ 1 มิ.ย. 20
โรงแรมโกลด์ ออร์คิด ...
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโร...